Social- og Boligstyrelsen: Særlige sociale formål (SærligSoc)

Ansøgningspuljen skal styrke den samlede sociale indsats i samfundet gennem frivilligt socialt arbejde, ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Nøgleord

 • Afholdelse af sociale aktiviteter
 • Styrke den frivillige ulønnede indsats
 • Forebygge og afhjælpe sociale problemer
Tilskud kan ydes til frivillige organisationer, foreninger eller lignende med et socialt formål, der er landsdækkende, har et landsdækkende sigte eller dækker et større geografisk område.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er 11,19 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder