Social- og Boligstyrelsen: Frivilligt socialt arbejde (PUF)

Ansøgningspuljens formål er at yde støtte til frivillige sociale indsatser og projekter, som udføres med henblik på at styrke den frivillige ulønnede indsats, og at forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede borgere eller borgere i en svær livssituation.

Nøgleord

 • Frivillige sociale indsatser og projekter
 • Styrke den frivllige ulønnede indsats
 • Forebygge og afhjælpe problemer for socialt truede borgere
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige organisationer, foreninger og andre initiativer, herunder frivilligcentre, der tager initiativ til frivilligt socialt arbejde med målgruppen. Enkeltpersoner, regioner og kommuner samt øvrige myndighedslignende konstruktioner f.eks. menighedsråd er ikke omfattet af ansøgerkredsen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er 48,7 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  31.05.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder