Social- og Boligstyrelsen: Etablering af nye frivilligcentre (ETFRI)

Ansøgningspuljens formål er at støtte etablering af nye frivilligcentre, der skal gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger på det sociale område.

Nøgleord

 • Etablering af nye frivlligcentre
 • Gøre det lettere for den enkelte borger at engagere sig i frivilligt socialt arbejde
 • Styrke samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger
Ansøgningspuljens ansøgerkreds er kommuner, frivillige foreninger, selvejende institutioner og enkeltpersoner, der tager initiativ til etablering af et nyt frivilligcenter, og som kan dokumentere en kommunal medfinansiering på minimum 190.000 kr. i det første etableringsår og 270.000 kr. i det andet etableringsår.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er 1,88 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  16.08.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder