SMVsilkeborg: Fabrikant Svend Aage Rasmussen og Hustrus Mindelegat

Legatets årlig renteindtægt skal anvendes til støtte for håndværkere indenfor byggefagene, særligt opfindere. Støtte kan også ydes til opfindere uden for den nævnte kreds af håndværkere, eller helt udenfor håndværkeres kreds.

Nøgleord

  • Håndværkere der arbejder med opfindelser
  • Unge nyetablerede håndværkere indenfor byggefagene
  • Studieophold, studierejser eller anden hjælp
Unge håndværkere i Silkeborg skal nyde en vis fortrinsret. SMV silkeborg (Silkeborg Håndværkerforening)s formand er pt. formand for legatet og ansøgninger stiles til ham. Uddeling sker en gang om året ved udgangen af juni måned.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder