SMVsilkeborg: Den Selvejende Institution Silkeborg Teater

I henhold til vedtægterne er fondens formål at tilvejebringe mulighed for opførelse af teater og andre kulturelle aktiviteter i Silkeborg og i øvrigt at bidrag med støtte til almene og kulturelle formål.

Nøgleord

  • Opførelse af teater
  • Lokale kulturelle aktiviteter
  • I Silkeborg-området
På grund af det særdeles lave renteniveau er der i disse år forholdsvis beskedne midler til rådighed for udlodning. Men man er velkommen til at sende en ansøgning – idet udlodninger primært går til lokale kulturelle aktiviteter. Beslutning om udlodninger foretages i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport i marts – april måned.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder