SMV:Grønne Kompetencer: Grøn Kickstart

Grøn Kickstart er afklarende og kompetencegivende workshops for små og mellemstore virksomheder med behov for grøn omstilling. Workshoppene er kollektive og henvender sig især til dig, hvis virksomhed mangler at afklare og formulere sine kompetenceudviklingsbehov.

Nøgleord

  • Afklarende og kompetencegivende workshops
  • Behov for grøn omstilling
  • Afklare og formulere kompetenceudviklingsbehov
Deltagelse i en Grøn Kickstart-workshop kan stå alene, men kan også følges op af individuelt kompetenceforløb, idet din virksomhed efter deltagelsen i Grøn Kickstart vil være i stand til at formulere sit konkrete behov for kompetenceudvikling (se omtale af Voucher 1 og Voucher 2).

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Workshopsdeltagelse


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder