Slots- og Kulturstyrelsen: Styrkelse af forskerkompetencer, forskervurdering

Puljens overordnede formål er at styrke forskerkompetencer ved statslige og statsanerkendte museer herunder bl.a. til forskervurderinger, forberedelse af ph.d.-ansøgninger, og opkvalificerende projekter, f.eks. sammenskrivning af artikler, mindre forskningsprojekter mv.

Ved ansøgninger om forskervurdering anvendes puljens midler til et på forhånd fastsat honorar til det bedømmelsesudvalg, der gennemgår materialet. Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter bedømmelsesudvalg efter indstillinger fra udvalget til puljen til styrkelse af forskerkompetencer. Hvis bedømmelsesudvalget vurderer forskningsmaterialet til at være sammenligneligt med et ph.d.-niveau, tildeles ansøger en forskervurdering.

Nøgleord

  • Forskervurdering
  • Styrkelse af forskerkompetencer
  • Opkvalificering
Puljen kan søges af statslige og statsanerkendte museer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Forskervurdering


  • Ansøgningstidspunkt

    Afventer information
Se lignende søgemuligheder