Slots- og Kulturstyrelsen: SPS støtte

Tilskud fra SPS-ordningen ydes til dækning af ekstraudgifter til undervisning af elever med særlige behov eller svære handicap, så de kan gennemføre almindelig højskoleundervisning.

Nøgleord

  • Specialundervisning
  • Lærertimer og praktisk medhjælp
  • Hjælpemidler og tolkebistand
Det er muligt at modtage støtte til specialundervisning samtidig med, at der modtages støtte til praktisk medhjælp, og/eller hjælpemidler og/eller til tolkebistand.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder