Slots- og Kulturstyrelsen: Fribyer

Formålet med puljen er at sikre, at der også i Danmark fortsat gøres erfaringer med fribyordningen på baggrund af den ændring af lov om litteratur, som trådte i kraft 1. juli 2008.

Formålet er at støtte fribyforfatteres aktiviteter (eksempelvis kulturelle arrangementer med fokus på fribyforfatteren eller dennes værker), at støtte fribyforfatteres udgivelser på dansk og/eller hjemlandets sprog, og at støtte aktiviteter/projekter, der på anden måde er medvirkende til at gøre fribyforfattere og fribyordningen synlig.

Nøgleord

  • Danske kommuner
  • Fribyordningen
  • Tilskud til litterære aktiviteter
Danske kommuner, der er medlemmer af ICORN-netværket, og som huser en forfatter under fribyordningen, kan søge.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    30.000 kr. pr. år


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder