Slots- og Kulturstyrelsen: Deltagelse for personer, der har et handicap

Puljens overordnede formål er at støtte personer der har et handicaps deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Deltagelsen skal være i aktiviteter, som modtager et kommunalt tilskud efter folkeoplysningslovens kap. 4 og 5.

Nøgleord

 • Befordring til deltagere
 • Handicapkompenserende hjælpemidler
 • Tolkebistand til hørehæmmede
Folkeoplysende lokalforeninger – der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning eller aktiviteter inden for det frie frivillige folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningslovens kap. 4 og 5, kan søge puljen. En kommune eller en landsdækkende organisation kan ansøge om tilskud på en lokalforenings vegne.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 4,1 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder