Slagelse Kommune: Ensomhed blandt ældre

I kan søge midler fra puljen til at lave aktiviteter for ældre mennesker, der er ensomme eller i risiko for at blive det. Aktiviteterne skal være for ældre mennesker i et lokalområde i kommunen.

Hvis I i forvejen har modtaget støtte fra Slagelse Kommune til den samme aktivitet, kan I ikke få midler fra puljen. I kan desuden ikke få støtte til drift som fx lønmidler, løbende foreningsdrift, administration og husleje.

Nøgleord

  • Forebygge ensomhed
  • Frivilligarbejdskraft
  • Komme et betydeligt antal ensomme ældre borgere til gode
Aktiviteterne skal være afviklet, og de tildelte midler skal være brugt inden udgangen af året.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder