Skive Kommune: Sundheds- og Forebyggelsespuljen

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget afsætter årligt 200.000 kr. til puljen til sundhedsfremmende og forebyggende projekter i Skive Kommune.

Formålet er at understøtte lokale idéer med et sundhedsfremmende eller forebyggende sigte.

Nøgleord

 • Sundhedsfremmende eller forebyggende sigte
 • Rettet mod borgere med særlige behov
 • Målrettet borgere i Skive Kommune
Puljen kan søges løbende. Der er altså ingen deadline for, hvornår en ansøgning skal være klar. Når ansøgningen er færdig, vil den blive behandlet på det næstkommende udvalgsmøde. Midlerne for 2023 er opbrugt.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 200.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder