Skive Kommune: Overkirurg Geert Espersen og Hustrus Legat

Af ovennævnte legat uddeles nogle portioner til svagelige og andre dårligt stillede børn og voksne, der er fyldt 65 år. Ansøgere skal bo i enten i Skive eller Thisted Kommune.

Nøgleord

  • Svagelige og andre dårligt stillede børn og voksne, der er fyldt 65 år
  • Bosiddende i enten Skive eller Thisted Kommune
  • Legatportioner
Ansøgninger skal indeholde udførlige oplysninger om ansøgerens alder, helbredstilstand, økonomiske forhold og om, hvad legatet skal anvendes til. Ansøgningsskemaet skal forsynes med påtegning fra ansøgers kommune og indsendes til: Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder