Skive Kommune: Gudrun Handberg og Peter Nielsens Fond

Fondens formål er at støtte ældre og handicappede i Håsum ved uddeling af legater efter ansøgning eller efter indstilling fra Skive Kommune.

Nøgleord

  • Handicappede eller ældre borgere i Håsum sogn eller nærmeste opland dertil
  • Personer som har haft særlig tilknytning til Håsum
  • Handicap- eller ældreorganisationer, der iværksætter eller udbygger aktiviteter for medlemmerne i Håsum sogn
Legatmidlerne vil blive uddelt ud fra trangskriteriet og almene velgørende aktiviteter i lokalområdet inden for ældre- og handicapområdet. Enkeltpersoner bedes derfor oplyse, om de har tilknytning til området, ansøgerens økonomi, herunder indtægter og formue og om der evt. er sket noget uforudset. Ældre- og handicapforeninger bedes redegøre for, hvad de ønsker at evt. midler skal anvendes til.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder