Skive Kommune: Grøn Borgerpulje

Puljen skal støtte lokale frivillige initiativer for at højne vedligeholdelsesstandarden på kommunale, forenings- eller privatejede arealer, der benyttes til fælles aktivitet og ophold. Der gives ikke støtte fra puljen til sports- og idrætspladser, samt arealer der via lokalplan er overdraget til grundejerforening.

Nøgleord

  • Indkøb af materiel samt leje af materiel
  • Drift og vedligeholdelse af arealerne
  • Lokale frivillige initiativer
Puljen er i udgangspunktet åben for ansøgninger i hele indeværende år, så længe der er midler tilbage. Der gives løbende svar på ansøgninger, efter modtagelse af en ansøgning behandles og vurderes denne hurtigst muligt, hvorefter foreningen i deres e-Boks modtager enten tilsagn om støtte på baggrund af en hel eller delvis accept af ansøgningen, eller et afslag, hvis det ikke vurderes at ansøgningen lever op til retningslinjerne for puljen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 25.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder