Skive Kommune: Aktivitetspuljen

Aktivitetspuljen kan søges af medlemmer af Kulturelt Samråd Skive til kulturelle aktiviteter, projekter, opstartsinitiativer m.m.
Aktivitetspuljen tilgodeser særligt de nyskabende projekter,projekter der vurderes at have en høj værdi for egnens kulturliv eller for en ny og/eller bredere målgruppe.
Aktivitetspuljen ønsker desuden at prioritere aktiviteter for børn og unge.

Nøgleord

  • Kulturelle aktiviteter
  • Kulturelle projekter
  • Kulturelle opstartsinitiativer
Egenfinansiering er ikke et krav, men aktiviteter/projekter, hvor der er en vis egenfinansiering vægtes højt. Puljens fokus bakker således op omkring Skive Kommunes Kulturpolitik – Kultur med vilje 2.0.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder