Skibsfører Poul Hartmann og hustru Ida Bolette Hartmann, født Mackeprangs mindelegat

Skibsfører Poul Hartmann og hustru Ida Bolette Hartmann, født Mackeprangs mindelegat, som er oprettet af deres søn, kaptajn Ludvig Georg Hartmann, er til fordel for værdigt trængende enker og børn efter skibsførere.

Nøgleord

  • Værdigt trængende
  • Enker efter skibsførere
  • Børn efter skibsførere
Legatportioner fastsættes årligt af bestyrelsen. Ansøgningsfristen er den 1. februar.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder