Skanderborg Kommune: Kulturpuljen

Alle med idéer til kulturelle projekter eller arrangementer, der foregår i Skanderborg Kommune, kan søge om støtte fra Kulturpuljen.
Ansøger skal være hjemmehørende i kommunen for at komme i betragtning til støtte.

Institutioner, der i forvejen får offentligt driftstilskud, skal dog kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker udover institutionens kerneydelser.

Nøgleord

  • Offentlig adgang
  • Arrangementet markedsføres
  • Kulturelle arrangementer
Ansøgninger til Kulturpuljen skal være Udvikling, Kultur og Erhverv i hænde senest den 1. i hver måned, hvorefter et udvalg hver måned vil behandle de indkomne ansøgninger. Kulturpuljeudvalget behandler ikke ansøgninger i juli måned. Vil du være sikker på behandling af din ansøgning, skal du søge støtte fra Kulturpuljen senest 1 1/2 måned før arrangementsdatoen. Du kan ikke søge støtte til et arrangement, der allerede har været afholdt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder