Skanderborg Kommune: Fællesskabspuljen

Fællesskabspuljen støtter frivillige projekter i Skanderborg Kommune. Puljen er en sammenlægning af de tidligere Skøn- og Grønpuljer.

Fællesskabspuljen uddeler penge til fysiske projekter, der øger muligheden for at opholde sig i og benytte naturen, samt projekter, der styrker det lokale fællesskab og ligger inden for FNs verdensmål.

Nøgleord

  • Større, længerevarende projekter (mere end 1 år)
  • Mindre, kortere projekter (op til 1 år)
  • Projektudvikling
Kontakt gerne kommunen for at drøfte projektet forud for ansøgningen. Der kan være muligheder eller udfordringer, kommunen skal tage højde for.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 55%


  • Ansøgningstidspunkt

    01.10.2024
Se lignende søgemuligheder