SIND: Sindslidendes Fond

Sindslidendes Fond støtter personer med sindslidelse og deres pårørende. Støtten kan ydes til den enkelte, eller til flere i forening – fx gennem sociale tilbud eller afdelinger.

Nøgleord

  • Sindslidelse, uden anden indtægt end overførselsindkomst
  • Nære pårørende til sindslidende
  • Ophold og aktiviteter
Fondens bestyrelse yder som udgangspunkt ikke støtte til udgifter, som det offentlige normalt dækker. Der ydes heller ikke støtte til almindelig drift af sociale institutioner eller hospitalsafdelinger. Fonden yder som udgangspunkt ikke støtte til rejser til og ophold i udlandet. Der bliver desværre ikke uddelt midler fra fonden i 2024. Derfor kan der ikke søges.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket for 2024
Se lignende søgemuligheder