Silkeborg Kommune: De frie kulturelle midler

Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af støtte til offentlige kunst- og kulturarrangementer efter ansøgning. Vi kalder puljen “de frie kulturelle midler”. Har du en forening eller fond med vedtægter, har du mulighed for at søge om støtte til et arrangement. Som hovedregel ydes der ikke tilskud til produktion, medmindre Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget har afsat midler specifikt hertil.

Målet med de frie kulturelle midler er, at så mange borgere i Silkeborg Kommune som muligt får mulighed for at opleve og deltage i de støttede kulturarrangementer.

Nøgleord

  • Ikke-kommerciel kunst
  • Kulturarrangementer / tiltag
  • Borgeres møde med kultur
Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget bevilger støtte enten som direkte tilskud eller underskudsgaranti. Hvis Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget godkender din ansøgning, modtager du et brev fra Kultur- og Borgerserviceafdelingen, hvor vi oplyser om vilkårene for udbetalingen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder