Silkeborg Kommune: Anlægsstøtte

Foreninger m.v. kan søge om op til 50% støtte til et anlægsprojekt inden for de overordnede rammer, der er fastlagt i retningslinjerne.

Støtte til anlægsprojekter skal godkendes af Silkeborg Byråd.

Nøgleord

  • Lokalt initiativ
  • Fællesskab
  • Medfinansering
Ansøger kan forud for ansøgning indgå i dialog med Økonomi- og IT-staben og her få oplysninger om proces og rammer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder