SI Skive: Peter Brask-Nielsen Fonden

Fondens formål er efter bestyrelsens afgørelse at yde støtte til almennyttige og alment velgørende formål, særligt sådanne, der hører under eller svarer til den virksomhed, der udøves i Danmark og i udlandet af Frelsens Hær, Røde Kors, Red Barnet, Krisecentre med lokal eller landsdækkende aktivitet og/eller Organisationer, der støtter uddannelse af forældreløse børn.

Nøgleord

  • Almennyttige og alment velgørende formål
  • Lokal eller landsdækkende aktivitet
  • Uddannelse af forældreløse børn
Ansøgninger gennemgås løbende og de ansøgte midler tildeles projekter både internationalt, regionalt og lokalt. Fondsbestyrelsen er også opsøgende i forbindelse med uddelingsmidlerne.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder