Schioldanns Fond

Legater til gavn primært for døve, det være sig forskning, behandling, personlige tilskud til rejser og ophold m.v., kulturelle formål, alt til fordel for døvesagen, og sekundært for andre almennyttige og almenvelgørende formål.

Nøgleord

  • Til gavn for døve
  • Forskning eller behandling
  • Personlige tilskud til rejser og ophold
Der er ingen ansøgningsfrist. Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder