Sadelmager- og Tapetsererlauget i København: Oldermand Wilhelm Andersen og Hustrus Legat

Legatets formål er at yde økonomisk hjælp til uddannelse af autosadelmager-, møbelpolstrer- og gardindekoratørelever samt lærlinge i samme fag.

Nøgleord

  • Økonomisk hjælp til uddannelse
  • Af autosadelmager-, møbelpolstrer- og gardindekoratørelever samt lærlinge i samme fag
  • For lærlinge, som har modtaget medalje ved sin svendeprøve
Der kan ikke ansøges til dette legat. Legatbestyrelsen træffer bestemmelse om, hvem legatet skal tilfalde.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Kan ikke søges
Se lignende søgemuligheder