Rudolph Als Fondet: Værdige og trængende

Støtte værdige og trængende mænd eller kvinder med dansk indfødsret, hvis arbejdsevne er nedsat af sygdom eller alderdom. Der skal tages særligt hensyn til personer, som har levet under bedre forhold, og til personer, som har drevet egen erhvervsvirksomhed, særlig handel, og da atter særlig handel med kul (eller som for kvinders vedkommende er døtre af eller har været gift med mænd, som har drevet sådan virksomhed).

Nøgleord

  • Værdige og trængende mænd eller kvinder med dansk indfødsret
  • Nedsat arbejdsevne grundet sygdom eller alderdom
  • Fortrinsvis personer, som har levet under bedre forhold eller som har drevet egen erhvervsvirksomhed
Grundet fondets antal møder pr. år er den forventede behandlingstid op til et kvartal. Fondet udsender efter mødet svar til den e-mail-adresse du oplyser i ansøgningsformularen. Der afsendes svar uanset om du får afslag eller bliver tildelt et legat.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder