Rudolph Als Fondet: Uddannelse eller studier

Støtte til mænd og kvinder til fortsat uddannelse eller studier inden for merkantile, tekniske, maritime og landøkonomiske områder, eller til forberedelse af erhvervsvirksomhed, endvidere til videnskabelige studierejser og arbejder (derunder disputatser).

Nøgleord

  • Støtte til fortsat uddannelse eller studie
  • Inden for merkantile, tekniske, maritime og landøkonomiske områder
  • Videnskabelige studierejser, disputatser og arbejder
Grundet fondets antal møder pr. år er den forventede behandlingstid op til et kvartal. Fondet udsender efter mødet svar til den e-mail-adresse du oplyser i ansøgningsformularen. Der afsendes svar uanset om du får afslag eller bliver tildelt et legat.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder