Rudersdal Kommune: Voksenundervisning

Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Nøgleord

  • Aftenskoler
  • Øge den enkeltes almene og faglige indsigt
  • Styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv
Der skal være knyttet deltagerbetaling til undervisningen. Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter endvidere debatskabende aktiviteter.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.11.2024
Se lignende søgemuligheder