Rudersdal Kommune: Partnerskabspuljen

Folkeoplysningsudvalget kan bevilge tilskud til indgåelse af partnerskaber på tværs af politikområderne i Rudersdal Kommune.

Nøgleord

  • Kultur, fritid og idræt
  • Undervisning og børn
  • Veje og grønne områder
De projekter, som kan få tilskud fra puljen, skal tage afsæt i et partnerskab med et konkret politik-område i Rudersdal Kommune og ligge inden for Folkeoplysningslovens § 8a, nr. 3, og § 19, stk.3. Foreninger, der er godkendt i henhold til §§ 3-5 i Folkeoplysningsloven, kan søge tilskud til disse projekter. Andre foreninger end de folkeoplysende foreninger samt enkeltpersoner kan søge tilskud til disse initiativer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder