Rudersdal Kommune: Elitestøtte

Rudersdal Elitestøtteordning har siden 2007 tilbudt støtte til Rudersdal elitemiljøer. Det sker gennem en årlig samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Team Rudersdal. Samarbejdsaftalen tager afsæt i en nedsat styregruppe, som hvert år drøfter nye indsatsområder i Rudersdal Elitestøtteordning.

Nøgleord

  • National elite
  • Talentudvikling
  • Udvikle og understøtte elitemiljøer
Det er en målsætning at sikre forankringen af elitemiljøer i Rudersdal Kommune ved at højne koordinationen, fagligheden og det langsigtede aspekt i udviklingen af eliteidræt.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder