Roskilde Kommune: Biodiversitetspuljen

Biodiversitetspuljen er afsat af byrådet til at styrke biodiversiteten i Roskilde Kommune.
Byrådet bevilliger årligt 100.000 kr. til støtte til projekter, der sætter fokus på biodiversitet.

Nøgleord

  • Omdanne monokulturelle arealer
  • Projekter inden for kommunegrænsen
  • Områder med mere biodiversitet
Ansøger skal sørge for at indhente nødvendige myndighedstilladelser. Der gives ikke tilskud til rekreative tiltag eller vandafledningsprojekter.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 25.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Genåbner: Foråret 2025
Se lignende søgemuligheder