Rødovre Kommune: Reklameordnings 15% pulje

Tilskud til ekstraordinære sportslige arrangementer og udvikling af idrætsforeningerne i Rødovre.

Nøgleord

  • Tilskud til ekstraordniære sportslige arrangementer
  • Deltagelse i nationale/internationale turneringer
  • Arrangement som må betegnes som usædvanlig i/for Rødovre
Det er ingen hindring for støtte, at et arrangement samtidig støttes af kommunale midler, dog må det samlede tilskud fra kommunalt regi og ”Reklameordningens 15%’s pulje” ikke give klubben eller foreningen overskud. Klubben eller foreningens almene økonomiske situation må ikke virke negativ på beslutningen om tilskuddets størrelse.

Vigtig viden



  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder