Rødovre Kommune: Initiativ- og udviklingspuljen

Folkeoplysningsudvalget har afsat en pulje penge til brug for initiativer under folkeoplysningsloven.

Alle godkendte foreninger under folkeoplysningsloven og ikke organiserede grupper, med tilknytning til Rødovre Kommune, kan ansøge om tilskud.

Nøgleord

  • Starttilskud
  • Nye initiativer
  • Udviklingsprojekter
Ansøgningen skal være modtaget inden den 1. i en måned for at blive behandlet på udvalgsmøde i slutningen af måneden. Der kan søges hele året, dog ikke i juli.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder