Ringsted Kommune: Temaudviklingspuljen

Midlerne fra Temaudviklingspuljen skal styrke det gode liv på landet og kan økonomisk støtte landdistriktsudviklende formål.

Nøgleord

  • Aktiviteter, projekter og udviklingsplaner
  • Etablering, udvikling og opretholdelse
  • Styrkelse af landsområdernes foreninger, organisationer, institutioner, interessegrupper og borgernetværk
Der kan ikke gives tilskud til kommercielle aktører, der søger om midler til indkøb af udstyr eller inventar

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder