Ringsted Kommune: Boligsociale indsatser

En boligsocial indsats skal tage udgangspunkt i et bestemt område, hvor der er sociale udfordringer og manglende aktivitetsmuligheder for beboerne. Gode boligsociale indsatser er med til at øge trygheden i boligområdet, og bidrager til at styrke det sociale og kulturelle liv i området, herunder til at skabe nye tilbud og aktiviteter for beboerne.

Nøgleord

  • Boligsociale indsatser og boligsocialt arbejde
  • Styrke fællesskabet
  • Øge trygheden i boligområdet og bidrage til at styrke det sociale og kulturelle liv
For at få tildelt midler fra den boligsociale pulje skal dit projekt, indsatsen m.m. opfylde kriterierne for tildeling af midler til boligsociale indsatser: Forudsætningen for at få tildelt midler til en boligsocial indsats er: At indsatsen er nystartet, dvs. der ikke gives midler til drift At det er et lokalt projekt, indsats eller aktivitet At formålet er beskrevet konkret, og der er mulighed for at evaluere effekten At afdelingsbestyrelsen og beboerne aktivt skal involveres i gennemførelsen af indsatsen. At indsatsen inkluderer afholdelse af sociale eller fællesskabsunderstøttende arrangementer, dvs. at der ikke gives midler kun til etablering af fysiske rammer eller indkøb af diverse redskaber.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Genåbner
Se lignende søgemuligheder