Ringsted Kommune: Børns fritidsaktiviteter

Alle foreninger der er godkendt under Folkeoplysningslovens område 2 (idræt,
uniformerede korps og øvrige foreninger) kan søge puljen.

Nøgleord

  • Aktiviteter
  • Børn og unge
  • Samarbejde på tværs
Aktiviteter på tværs af foreninger og institutioner samt integration har høj vægtning. Der kan ikke søges om ture til forlystelsesparker eller andre ture der kan sidestilles med sådanne.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder