Ringkøbing-Skjern Kommune: Udviklingspuljen for aftenskoleområdet

Puljen afsættes hvert år på kommunens budget. Der afsættes 10.000 kr.

Hvad kan der søges til?

Puljen kan søges af godkendte foreninger under folkeoplysningslovens kapitel 4 samt af selvorganiserede.

Nøgleord

  • Opstart af nye aktiviteter eller nye foreninger
  • Særlige temaer
  • Aktiviteter med fokus på særlige målgrupper
Ansøgningen sendes til: Land, By og Kultur, Smed Sørensens vej 1, 6950 Ringkøbing – mrk. ”udviklingspuljen for aftenskoler”. Ansøgningerne behandles af aftenskolesamvirket i løbet af henholdsvis februar og september måned. I forbindelse med tilsagnet vil der blive fastsat frister for indsendelse af regnskab og evt. stillet krav om en evalueringsrapport.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 10.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.09.2024
Se lignende søgemuligheder