Ringkøbing-Skjern Kommune: Landdistrikspuljen

Landdistriktsrådet disponerer over en engangspulje på 500.000 kroner. Formålet med landdistriktspuljen er at understøtte tiltag og aktiviteter, der sikrer borgerne det gode liv og skaber vækst i Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer og landdistrikter. Initiativerne kan typisk komme fra lokalråd eller borger- og sogneforeninger, der ønsker at arbejde på tværs af sognene for blandt andet at fastholde og tiltrække flere borgere og arbejdspladser til kommunen.

Nøgleord

  • Projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune, med offentlig adgang
  • Tværgående projekt mellem minimum 2-3 sogne
  • Understøtte Ringkøbing-Skjerns Kommunens landdistriktspolitik
Ansøgningerne bliver behandlet løbende på landdistriktsrådsmøderne. Sidste frist for at søge midler fra landdistriktspuljen er senest 3 uger inden et landdistriktsrådsmøde. Vi anbefaler, at du tager kontakt til landdistriktskoordinatoren for råd og vejledning inden du indsender ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Min. 25.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder