Ringkøbing-Skjern Kommune: Kommunal bredbåndspulje

Med statens politiske aftale om ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” er det blevet besluttet at afsætte 100 mio. kr. til en fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2022. Det er derfor igen muligt at søge den nationale bredbåndspulje.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en pulje på 523.000 kr., hvorfra der kan søges om 1.000 kr. i tilskud til hver adresse, der er fuldmagt fra i et projekt, og som får støtte fra den nationale bredbåndspulje. Denne medfinansiering har betydning for et projekts samlede pointscore i den nationale bredbåndspulje. Kommunens medfinansiering kan dermed være med til at forbedre et projekts chance for at opnå tilskud fra den nationale bredbåndspulje.

Nøgleord

  • Landsbyer eller landdistrikter
  • Bedre bredbåndsdækning
  • Medfinansiering fra Ringkøbing-Skjern Kommune
Midler bliver udbetalt fra den kommunale bredbåndspulje, når projektmager har fået tilsagn om midler fra den nationale bredbåndspulje samt kan dokumentere, at projektet er gennemført. Først derefter udbetaler kommunen støttebeløbet til projektets leverandør. Der er 523.000 kr. i den kommunale bredbåndspulje. Kommunen giver 1.000 kr. i støtte pr. adresse, der er fuldmagt fra i et projekt, og som opnår støtte fra den nationale bredbåndspulje. De 1.000 kr. træder ikke i stedet for den påkrævede egenbetaling fra SDFI-Styrelsen. De kommunale tilskud til bredbånd bliver uddelt efter først-til-mølle-princippet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    1.000 kr. pr. adresse


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder