RFG: Rejselegat

Hvert år den 1. januar uddeles Bermann & Rosenbergs Rejselegat som støtte til dygtiggørelse på en udlandsrejse eller et udlandsophold, der har et konkret uddannelsesformål inden for forskning, sprog, kunst, kultur eller almen dannelse. Der ydes herunder også støtte til studierejser, studieophold og udvekslingsophold i udlandet. Legatet uddeles til enkeltpersoner.

Nøgleord

  • Uddannelse af danskere i udlandet
  • Specifikke uddannelsesformål inden for forskning, sprog, kunst og kultur
  • Almen dannelse
Bermann & Rosenbergs Rejselegat kan ansøges af: Studerende (alle studieretninger og niveauer) Kunstnere Forfattere Skuespillere Journalister Bemærk: Ansøgere skal være danske statsborgere med fast bopæl i Danmark.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    5.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.12.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder