Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond: Familieansøgninger

Efterkommere efter stifterens søstersønner bankbestyrer Aage Jorck-Jorckston og sekretær Kai Jorck-Jorckston kan søge om legater.

Nøgleord

  • Familieansøgninger
  • Efterkommere efter stifterens søstersønner bankbestyrer Aage Jorck-Jorckston
  • Efterkommere efter sekretær Kai Jorck-Jorckston
Fonden er kongelig stadfæstet 16. december 1938 og oprettet af overretssagfører Knud Jorck efter faderens testamente 4. april 1936, og er oprettet til minde om stifterens forældre, grosserer Reinholdt W. Jorck og Hustru Vilhelmine, f. Bøy.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder