Region Sjælland: Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Region Sjællands Sundhedsvid​enskabelige Forskningsfond yder støtte til forskningsprojekter der udføres af personale, der er ansat ved de somatiske sygehuse, psykiatrien og praksissektoren i Region Sjælland.

Nøgleord

  • Forskningsprojekter der udføres af personale
  • Ansat ved de somatiske sygehuse, psykiatrien og praksissektoren
  • I Region Sjælland
Forskningsfonden kan søges af alle ansatte i Region Sjælland, som er kvalificerede til at forske, og hvis sundhedsvidenskabelige forskningsprojekt er forankret enten i en institution under Region Sjælland (hospitaler, psykiatri, handicap og administrative enheder) eller ved en privat praksis (med ydernummer i Region Sjælland).

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    150.000 - 800.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    9/18/2024
Se lignende søgemuligheder