Region Hovedstaden: Forskningsfond

Med afsæt i Region Hovedstadens forskningsstrategiske målsætninger uddeles der midler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning på i alt 25 mio. kr. i 2023. Regionen ønsker at understøtte forskning af høj standard, der på bedste vis medvirker til at løse de langsigtede udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for. Fondens opslag tager afsæt i Region Hovedstadens Forskningsstra- tegi fra 2023.

Nøgleord

  • Patientnær forskning for og med alle
  • Forskningsunderstøttelse af den specialiserede behandling
  • Sundhedsforskning
Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning. Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden – til gavn både for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 600.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    23.08.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder