Radio- og tv-nævnet: Midlertidige tilladelser – Medier

Formålet er give mulighed for at der kan gennemføres forsøg med udsendelse af radio eller tv uden at tilladelse hertil skal opnås i forbindelse med et udbud af ledig sendekapacitet. Udgangspunktet efter Radio- og fjernsynsloven er, at der alene kan ske udsendelse på baggrund af en tilladelse, som meddeles i forbindelse med afholdelse af udbud.

Nøgleord

  • Teknologisk udvikling
  • Programmæssig nyskabelse
  • Videreudvikling af de kommercielle muligheder
Du vil få svar få dage efter, at Radio- og tv-nævnet har behandlet din ansøgning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Bevilling


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder