Preben Hansens Legat

Af Legatets årlige overskud anvendes et beløb til uddeling af understøttelser til veltjente højere og lavere ansatte inden for hotel- og restaurationsbranchen i Danmark, som varigt, eller for kortere eller længere tid på grund af invaliditet, sygdom eller alder, forhindres i at udøve deres virke.

Nøgleord

  • Ansatte inden for hotel- og restaurationsbranchen
  • Forhindret i at arbejde, på grund af invaliditet, sygdom eller alder
  • Fortrinsvis tidligere ansatte på Hotel Alexandra
Du kan kun ansøge om legatportioner en gang pr. kalenderår.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    25.000 kr. (2022-niveau)


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder