Plan- og Landdistriksstyrelsen: LAG SØM

LAG-midlerne er finansieret af EU og bliver tildelt til projekter, som sigter mod at fremme jobskabelse og økonomisk vækst i landdistrikterne.

I aktionsgrupperne er det de lokale borgere, der skaber ideerne og arbejder for at udvikle deres eget lokalsamfund. Borgerne har reel indflydelse og medbestemmelse i processen, så de kan sikre, at udviklingen sker på en måde, som passer til deres lokalområde.

Nøgleord

  • Udvikling og innovation i lokalsamfundene
  • Tilskud til relevante projekter
  • Udvikling med udgangspunkt i det enkelte områdes lokale behov
Har du en idé til et projekt, der kan skabe udvikling eller arbejdspladser i dit landdistrikt, så kan du få økonomisk tilskud fra EU. Næsten alle kan søge LAG-midler: Virksomheder Institutioner Foreninger Organisationer og fonde Der kan søges tilskud til projekter, der løber over maksimalt to år. Projektet skal mindst have et budget på 100.000 kr. og du kan max søge 50 % i tilskud.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 50% af omkostninger


  • Ansøgningstidspunkt

    01.12.2024
Se lignende søgemuligheder