Peter og Emma Thomsens Legat

Tildeles til hjælp og støtte for trængende, flittige, begavede og dygtige unge mandlige personer fra Danmark eller Landskrona, som har dansk indfødsret, henholdsvis svensk medborgerret.

Nøgleord

 • Studiestøtte
 • Trængende, flittige, begavede og dygtige unge mandlinge personer
 • Personer fra Danmark eller Landskrona
Legatet ydes ikke direkte til udlandsophold, men det er tilladt, at en legatar i studieforløbet tager et semester i udlandet. I pågældende tilfælde tager bestyrelsen konkret stilling til, om legatet opretholdes eller ej for dette semester.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  5.500 kr. pr. måned


 • Ansøgningstidspunkt

  30.09.2024
  31.01.2025
Se lignende søgemuligheder