Pastor Jacob Emil Bahts og hustru Hendrikke Jacobine Baht, f. Johansens Mindelegat

Legatets årlige nettoindtægt skal anvendes til understøttelse af efterlevende ægtefælle efter mænd/kvinder, der ved deres død var eller havde været præster for menigheder inden for den danske folkekirke eller for evangelisk lutherske frimenigheder i Danmark, såfremt pågældende efterlevende ægtefælle efter bestyrelsens skøn har behov for understøttelse på grund af ringe indtægts- og formueforhold, sygdom, forsørgerpligter eller af andre lignende årsager er økonomisk vanskeligt stillet.

Legatets årlige nettoindtægt anvendes også til understøttelse af børn og børnebørn efter mænd/kvinder, der ved deres død var eller havde været præster for menigheder indenfor den danske folkekirke eller for evangelisk lutherske frimenigheder i Danmark, såfremt pågældende barn eller barnebarn efter bestyrelsens skøn har behov for understøttelse på grund af ringe indtægts-og formueforhold, sygdom, forsørgerpligter eller af andre lignende årsager er økonomisk vanskeligt stillet.

Nøgleord

  • Understøttelse af efterlevende ægtefælle
  • Efter præster
  • For menigheder
Legatet blev sidst uddelt i maj 2023.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder