P. Carl Petersens Fond

Fondet yder økonomisk støtte til fremme af videnskabelige studier, undersøgelser og arbejder inden for alle grene af lægevidenskaben – navnlig sådanne, der kan ventes at blive til gavn for syge, herunder tjene til forebyggelse af sygdom.

Det er fondsbestyrelsens ønske at fremme medicinstuderendes (eller tilsvarende) mulighed for at prøve kræfter med forskning. De ønsker at fremme, at forskere starter tidligt i karrieren, og bliver en del at et forskerteam med en stærk mentor/læremester. Forskere der når langt, starter ofte tidligt.

Nøgleord

  • Skolarstipendier til kandidatstuderende
  • Arbejde med videnskabelig forskning med tilknytning til lægevidenskaben
  • Til gavn for syge, herunder tjene til forebyggelse af sygdom
Fondsbestyrelsen forventer, at de midler, der er til rådighed, uddeles til et antal Skolarstipendier. Midlerne gives til fritagelse for rutinemæssige forpligtelser i forbindelse med planlægning og udførelse af klinisk forskning.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    10.000 pr. måned


  • Ansøgningstidspunkt

    31.01.2025
Se lignende søgemuligheder