Overlæge dr. med. Alfred Helsted og hustru dr. med. Eli Møllers Fond

Fondens formål er at uddele årets overskud til følgende:

1/8 skal tilfalde “Fru Jutta Bojsen Møllers Legat – under “Dansk Kvindesamfund” til fordel for unge kvinders uddannelse til selverhverv”.
3/8 skal tilfalde “Kvinderegensen” til friboliger for alumner på Kvinderegensen og til studielegater.
2/8 skal uddeles til hjælp til enigt stillede trængende gamle.
2/8 skal uddeles til hjælp til medicinske kandidater, der søger hjælp til videregående uddannelser.

Nøgleord

  • Hjælp til enigt stillede trængende gamle
  • Hjælp til medicinske kandidater
  • Hjælp til videregående uddannelse
Der er ikke ansøgningsskema til denne fond, men det anbefales, at ansøgninger er relativt korte, og at der vedlægges få relevante bilag. Ansøgning sendes til administrator hvert år inden 15. december.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    15.12.2024
Se lignende søgemuligheder